4.00(2)

หลักสูตรที่ 3 : การบริหารจัดการอุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
 • หมวดหมู่ Motorway
 • อัปเดตล่าสุด เมษายน 29, 2022

คำอธิบาย

แนะนำรายวิชา

 • แนะนำรายวิชาและบทเรียนออนไลน์
  ตอนที่ 1 : การก่ออาชญากรรม
  ตอนที่ 2 : เหตุชิงทรัพย์ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางบางบ่อ
  ตอนที่ 3 : การป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์
  ตอนที่ 4 : หลักการสังเกตและจดจำคนร้าย
  ตอนที่ 5 : เทคนิคและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุโจรกรรม
 • แนะนำเกณฑ์การผ่านรายวิชา
  แบบทดสอบก่อนเรียนสามารถทดสอบได้  1 ครั้ง
  แบบทดสอบหลังเรียนสามารถทดสอบได้  2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ ที่ 80 %

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

5 บทเรียน

ตอนที่ 1 : การก่ออาชญากรรม?

1.ความหมายของอาชญากรรม
2.ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม
3.ข่าวอาชญากรรม
4.การรักษาความปลอดภัย
แบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ 1
VDO : การก่ออาชญากรรม4:12
แบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 : เหตุชิงทรัพย์ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางบางบ่อ?

เหตุชิงทรัพย์ตู้เก็บเงินค่าผ่านทางบางบ่อ

ตอนที่ 3 : การป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์?

การป้องกันการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์

ตอนที่ 4 : หลักการสังเกตและจดจำคนร้าย?

1.หลักการสังเกตและจดจำคนร้าย
2.การสังเกตและจดจำยานพาหนะของคนร้าย

ตอนที่ 5 : เทคนิคและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุโจรกรรม?

เทคนิคและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุโจรกรรม

ผลตอบรับจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
1 ดาว
4
0 ดาว
3
1 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

ดีครับ

Good

ฟรี