0(0)

หลักสูตรที่ 2 : การบริหารงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง
 • หมวดหมู่ Motorway
 • อัปเดตล่าสุด เมษายน 29, 2022

คำอธิบาย

แนะนำรายวิชา

 • แนะนำรายวิชาและบทเรียนออนไลน์
  ตอนที่ 1 : ขั้นตอนและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการด่านฯ (ทำเฉพาะ ผู้จัดการด่าน / ผู้ช่วยผู้จัดการด่าน / นายด่าน / รองผู้จัดการด่านฯ )
  ตอนที่ 2 : ข้อปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  ตอนที่ 3 : ขั้นตอนการแก้ปัญหาบริเวณช่องทางอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (M-Pass / Easy Pass)
  ตอนที่ 4 : การใช้งานและการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระดับช่องทางเบื้องต้น (OB, ไม้คาน, บาร์โค้ด)
 • แนะนำเกณฑ์การผ่านรายวิชา
  แบบทดสอบก่อนเรียนสามารถทดสอบได้  1 ครั้ง
  แบบทดสอบหลังเรียนสามารถทดสอบได้  2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ ที่ 80 %

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

ตอนที่ 1 : ขั้นตอนและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการด่านฯ (ทำเฉพาะ ผู้จัดการด่าน / ผู้ช่วยผู้จัดการด่าน / นายด่าน / รองผู้จัดการด่านฯ )?

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการด่านฯ
2. ภาระการปฏิบัติงานผู้จัดการด่านเก็บเงินฯ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้จัดการด่านฯ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของรองผู้จัดการด่านฯ
แบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ 1
VDO : ขั้นตอนและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการด่านฯ3:57
แบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 : ข้อปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน?

1. กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ช่องเก็บเงิน/บริเวณด่านฯ
2. กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ช่องทางทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
3. กรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาบริเวณช่องทางอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น (M-Pass / Easy Pass)?

1. กรณีรถยนต์เข้าช่องทางผิด
2. กรณีไม่พบบัตร OBU
3. กรณีเงินในบัตรไม่เพียงพอ
4. กรณีระบบตรวจจับไม่พบรถยนต์

ตอนที่ 4 การใช้งานและการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ระดับช่องทางเบื้องต้น (OB, ไม้คาน, บาร์โค้ด)?

1. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีที่ด้านขาเข้าระบบ ระบบตรวจไม่พบ Tag
2. กรณีที่ด้านขาเข้าระบบ เมื่อรถเข้าช่องทาง ระบบทำรายการปกติแต่ไม้กั้นไม่เปิด
3. กรณีด้านขาออกระบบ เมื่อรถเข้าช่องทางทำรายการตัดยอดเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม้กั้นไม่เปิด
4. กรณีด้านขาออกระบบ เมื่อรถเข้าช่องทางแล้ว พบว่ายอดเงินใน Tag เพียงพอ แต่ระบบตรวจไม่พบข้อมูลขาเข้า ต้องสแกนบาร์โค้ด แต่บาร์โค้ดทำการสแกนไม่ได้
ฟรี