5.00(2)

หลักสูตรที่ 1 : ความรู้พื้นฐานงานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ
 • หมวดหมู่ Motorway
 • อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 18, 2022

คำอธิบาย

แนะนำรายวิชา

 • แนะนำรายวิชาและบทเรียนออนไลน์
  ตอนที่ 1 : แนะนำองค์กร ระเบียบการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
  ตอนที่ 2 : การบริหารและการปฏิบัติหน้าที่งานของพนักงานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
  ตอนที่ 3 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บ ด่านฯ ระบบปิด หมายเลข 7 (ขาออกระบบ)
  ตอนที่ 4 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บ ด่านฯ ระบบเปิด หมายเลข 9
  ตอนที่ 5 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมระบบฯ
  ตอนที่ 6 : ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร และนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
 • แนะนำเกณฑ์การผ่านรายวิชา
  แบบทดสอบก่อนเรียนสามารถทดสอบได้  1 ครั้ง
  แบบทดสอบหลังเรียนสามารถทดสอบได้  2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ ที่ 80 %

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

6 บทเรียน

ตอนที่ 1 : แนะนำองค์กร ระเบียบการปฏิบัติงาน และการให้บริการ?

1.ผู้เรียนสามารถอธิบายลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาขององค์กรได้อย่างถูกต้อง
--1.1 ความเป็นมา
--1.2 ประวัติทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์
--1.3 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
--1.4 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
2.ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างองค์กรได้อย่างถูกต้อง
--2.1 คณะผู้บริหารกรมทางหลวง
--2.2 คณะผู้บริหารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
--2.3 คณะผู้บริหารฝ่ายบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
แบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ 1
VDO : แนะนำองค์กร ระเบียบการปฏิบัติงาน และการให้บริการ9:20
แบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 1

ตอนที่ 2 : การบริหารและการปฏิบัติหน้าที่งานของพนักงานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม?

1. การให้บริการที่ดี
2. การอำนวยการจราจรด่านฯ
3. ระบบการจัดเก็บเงินค่าผ่านทาง
--3.1 การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด้วยระบบจัดเก็บแบบเงินสด (MTC.)
--3.2 การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด้วยระบบจัดเก็บแบบอัตโนมัติ (ETC.)

ตอนที่ 3 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บ ด่านฯ ระบบปิด หมายเลข 7 (ขาออกระบบ)?

1. เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตู้เก็บเงิน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ตู้เก็บเงิน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังจบการปฏิบัติงาน
5. ระบบคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเก็บเงินต้องใช้เพื่อปฏิบัติงาน
6. แบบฟอร์มรายงาน ที่ใช้ในการทำงาน

ตอนที่ 4 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บ ด่านฯ ระบบเปิด หมายเลข 9?

1. เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตู้เก็บเงิน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ตู้เก็บเงิน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังจบการปฏิบัติงาน
5. ระบบคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเก็บเงินต้องใช้เพื่อปฏิบัติงาน
6. แบบฟอร์มรายงาน ที่ใช้ในการทำงาน

ตอนที่ 5 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมระบบฯ?

1. เตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ด้านการประสานงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังจบการปฏิบัติงาน
5. ระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
6. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
7. ยานยนต์ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ตอนที่ 6 : ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร และนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทาง?

1. การค้นตัวพนักงานเมื่อเสร็จสิ้นจากการขายบัตร
2. พนักงานจัดเก็บตรวจนับและนำส่งเงิน
3. การประกาศยอดเงินด้วยระบบ TOD
4. การตรวจสอบและนำเงินเก็บในห้องนิรภัย

ผลตอบรับจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 ดาว
4
0 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

Rrrr

^_^

ฟรี